Wie zijn wij?
Contact
Communicatie
Administratief
Technisch Beheer
Overige diensten
Contactformulier

   

UW PAND

 BIJ ONS ONDER

HET JUISTE DAK!!!!

 

WIE ZIJN WIJ?

Een jong bedrijf maar toch een schat aan ervaring op het gebied van (VvE)beheer c.q. vastgoedmanagement. Een organisatie die staat voor zijn diensten en het aangeboden product. Wij behandelen uw onroerend goed als ware het van ons zelf, uiteraard op basis van de door u als opdrachtgever gegeven instructies. 

Aangezien marktonderzoek heeft uitgewezen dat de spoeling dun is voor wat betreft beheerders c.q. administrateurs in de regio richten wij ons, m.b.t. VvE beheer, in het bijzonder op de regio's Noord-Holland en Flevoland. Vooral het noordelijk gedeelte van Noord-Holland was tot voor kort een regio waarin voornamelijk werd volstaan met laagbouw, maar waarin ontwikkelingsbedrijven het laatste decennium toch ook een markt hebben gezien voor appartementencomplexen. Hoewel het beheren c.q. administreren van dergelijke complexen uiteraard niet regiogebonden is, heeft onze informatie geleerd dat in het bijzonder de particuliere appartementeigenaren er prijs op stellen wanneer hun gebouwgebonden administratie wordt gevoerd door een organisatie uit de regio, één die bekend is met de regionale mentaliteit. Een zaak die zich onderscheid met hard werken voor concurrerende prijzen. Hoewel de servicekostencomponent uiteraard uit veel meer bestaat dan uit administratieloon, draagt een scherpe prijs van de administrateur toch bij in een lagere maandlast (wie het kleine niet eert….!!).